VinFast Lux A2.0 gây sốc với giá bán thấp nhất 851 triệu đồng

VinFast Lux A2.0 gây sốc với giá bán thấp nhất 851 triệu đồng

Với mức ưu đãi trực tiếp từ 30 đến 50 triệu đồng, VinFast Lux A2.0 hiện có giá bán lẻ khá thấp, chỉ từ 851 triệu đồng.

Thị trường