2 tàu đâm va, một thuyền viên thiệt mạng

2 tàu đâm va, một thuyền viên thiệt mạng

Va chạm xảy ra giữa tàu KHANG ANH 189 và tàu container SITC KAWASAKI, 10 thuyền viên được cứu vớt, 1 thuyền viên thiệt mạng.

Giao thông 24h