Sở GTVT Hà Nội xử lý 360 điểm trông giữ xe vi phạm

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
01/12/2020 05:30

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 360 điểm trông giữ phương tiện vi phạm.

Untitled
Sở GTVT Hà Nội xử lý 360 điểm trông giữ xe vi phạm

Số tiền thu được từ việc xử phạt là gần 1,7 tỷ đồng. Trong 360 trường hợp điểm trông giữ xe vi phạm, có 121 trường hợp chiếm dụng trái phép lòng đường, phố; 143 trường hợp chiếm dụng trái phép hè phố để trông giữ phương tiện và 96 trường hợp tổ chức hoạt động khai thác bãi đỗ xe khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Sau khi lập biên bản xử phạt, Thanh tra Sở GTVT đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý, tổ chức giải tỏa và duy trì chống tái vi phạm tại các bãi đỗ xe không phép trên địa bàn quản lý. Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục đề xuất Sở GTVT thu hồi giấy phép đối với các điểm trông giữ xe có bất cập về tổ chức giao thông, không đảm bảo ATGT hoặc nhiều lần vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý; đồng thời tiếp tục thường xuyên kiểm tra, giám sát các điểm trông giữ phương tiện đã bị thu hồi giấy phép để đảm bảo an toàn giao thông, văn minh đô thị.

Ý kiến của bạn

Bình luận