Sở GTVT TP.HCM hướng dẫn cấp giấy đi đường

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 23/08/2021 06:24

Sở GTVT TP.HCM sẽ cấp giấy đi đường không quá 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ, được gửi cho các đơn vị qua hộp thư điện tử.

Ảnh chụp Màn hình 2021-08-22 lúc 21.28.16

Mẫu giấy đi đường 2A sẽ được Sở GTVT TP.HCM cấp cho các cơ quan, đơn vị.

Ngày 22/8, ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở GTVT TP.HCM vừa ra thông báo hướng dẫn cấp giấy đi đường cho người lao động tại các đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức các bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến". Toàn bộ chỉ đi lại khi thực sự cần thiết để làm nhiệm vụ cấp bách, chống dịch, trực cơ quan, xử lý sự cố hạ tầng kỹ thuật. 

Sở GTVT sẽ cấp giấy đi đường cho người được phép đi lại (có mã đơn vị cấp 1A, 2A). Các cơ quan, đơn vị làm công văn, kèm danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần lưu thông để thực hiện nhiệm vụ cấp thiết gửi về Sở GTVT TP.HCM qua hộp thư điện tử "sgtvt@tphcm.gov.vn" để được cấp Giấy đi đường. 

Thời gian cấp Giấy đi đường không quá 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ, được gửi cho các đơn vị qua hộp thư điện tử, bao gồm danh sách người được cấp. Giấy đi đường có mã QR. Các đơn vị tự in và đem theo khi đi đường. 

Mỗi giấy đi đường khi tra cứu mã QR thể hiện thông tin cơ quan làm việc, họ tên người được cấp, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, mục đích và thời gian tham gia giao thông. 

Sở GTVT TP.HCM cũng cho biết, Cảng vụ Hàng không miền Nam cấp giấy đi đường cho cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cấp giấy cho người  làm việc ở Tân Cảng Cát Lái. 

Cơ quan cấp giấy đi đường phải kiểm soát số lượng giấy, đảm bảo siết chặt hạn chế việc đi lại, báo cáo số lượng việc áp dụng mẫu giấy đi đường. Nhân viên lái xe trên phương tiện vận tải đã được sở cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR không thuộc trường hợp cấp giấy đi đường. 

Người ra đường, ngoài giấy đi đường, phải có nhận diện khác như đồng phục ngành, đồng phục công nhân thực hiện dịch vụ công ích, áo khoác nhận diện dành cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch. 

Văn phòng sở phụ trách tiếp nhận, tổng hợp danh sách đăng ký giấy đi đường của các cơ quan, đơn vị và chuyển phòng quản lý chuyên ngành thẩm định, rà soát, trình giám đốc sở phê duyệt. 

Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ chủ trì cấp giấy đi đường cho các đơn vị theo quy định, chuyển lại văn phòng sở trả kết quả cho các đơn vị qua thư điện tử. 

Thời gian cấp giấy đi đường không quá 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ, được gửi cho các đơn vị qua hộp thư điện tử, bao gồm danh sách người được cấp

Ý kiến của bạn

Bình luận