Vùng có tỷ lệ sở hữu xe cao nhất cả nước ở tỉnh miền núi

Vùng có tỷ lệ sở hữu xe cao nhất cả nước ở tỉnh miền núi

Tạp chí GTVT - Tỷ lệ sở hữu xe hơi ở khu vực thành thị của TP. HCM (7,1%) còn thấp hơn vùng nông thôn ở Vĩnh Phúc (7,2%).

Thị trường