So sánh công tác thẩm tra an toàn giao thông tại Việt Nam và một số nước tiên tiến trên thế giới - áp dụng cho một công trình cụ thể ở Khánh Hòa, Việt Nam

Bạn đọc 03/01/2020 06:08

Mục đích của bài báo nhằm so sánh công tác thẩm tra ATGT ở Việt Nam với một số nước phát triển trên thế giới.

LÊ ĐỨC PHÚ

PGS. TS. CHU CÔNG MINH

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
Ý kiến của bạn

Bình luận