So sánh tải trọng động của sơ-mi rơ-moóc sử dụng hệ thống treo khí nén và sơ-mi rơ-moóc sử dụng nhíp với mức tải thay đổi

Diễn đàn khoa học 16/12/2020 10:37

Tải trọng động sinh ra trong quá trình dao động của các thành phần khối lượng được treo, khối lượng không được treo dưới kích động của mặt đường, ảnh hưởng đến tuổi thọ của đường và an toàn động lực học của xe.


 

TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Cục Đăng kiểm Việt Nam

DT

Mô hình ĐXSMRM với SMRM sử dụng hai loại hệ thống treo

 

Tải trọng động sinh ra trong quá trình dao động của các thành phần khối lượng được treo, khối lượng không được treo dưới kích động của mặt đường, ảnh hưởng đến tuổi thọ của đường và an toàn động lực học của xe. Việc giảm tải trọng động của xe là một yêu cầu cấp thiết để giảm áp lực đường, liên quan đến vấn đề thiết kế và vận hành xe. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tải trọng động là khối lượng hàng hóa chuyên chở và kiểu loại hệ thống treo. Hệ thống treo khí nén được biết đến với nhiều ưu điểm, trong đó có việc giảm tải trọng động. Để có cơ sở đánh giá ưu điểm này, bài báo thực hiện so sánh tải trọng động của sơ-mi rơ-moóc (SMRM) sử dụng hệ thống treo khí nén và SMRM sử dụng nhíp theo các mức chất tải thay đổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ số tải trọng động của SMRM sử dụng hệ thống treo khí nén có thể giảm đến 24,82% so với SMRM sử dụng nhíp, tải trọng toàn bộ lớn nhất trên trục có thể giảm đến 9,95%.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận