So sánh thời gian tách bánh của sơ-mi rơ-moóc sử dụng hệ thống treo khí nén và sơ-mi rơ-moóc sử dụng nhíp với kích động dạng xung cosin

Diễn đàn khoa học 30/10/2020 15:41

Trong quá trình chuyển động, xe chịu tác động bởi nhiều loại kích động từ mặt đường, trong đó các loại mấp mô đơn gây ra sự tăng, giảm đột ngột của phản lực bánh xe


 

ThS. Vũ Thành Niêm; PGS. TS. Lưu Văn Tuấn
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TS. Đặng Việt Hà
Cục Đăng kiểm Việt Nam

DT

Mô hình đoàn xe với SMRM sử dụng hai loại hệ thống treo

 

Trong quá trình chuyển động, xe chịu tác động bởi nhiều loại kích động từ mặt đường, trong đó các loại mấp mô đơn gây ra sự tăng, giảm đột ngột của phản lực bánh xe. Khi phản lực bánh xe giảm đến một giới hạn xảy ra hiện tượng tách bánh (đặc trưng bởi thời gian tách bánh), ảnh hưởng đến động lực học của xe. Việc nghiên cứu thời gian tách bánh là cần thiết trong bối cảnh cần cải thiện an toàn chuyển động của xe. Bài báo xây dựng mô hình động lực học sơ-mi rơ-moóc (SMRM) sử dụng hệ thống treo khí nén và SMRM sử dụng nhíp với kích động dạng xung cosin làm cơ sở so sánh thời gian tách bánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính ưu việt của hệ thống treo khí nén khi thời gian tách bánh của SMRM sử dụng hệ thống treo này so với SMRM sử dụng nhíp giảm từ 17 - 68% trên toàn miền vận tốc khảo sát từ 20 - 100 km/h và chiều cao mấp mô khảo sát từ 30 - 80 mm.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận