Sớm đánh giá các tồn tại, bất cập của hệ thống giao thông nông thôn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 20/05/2022 16:37

Theo Tổng cục Đường bộ VN, các địa phương cần sớm tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương để đáp ứng nhu cầu phát triển.


 

Công trường xây dựng cầu treo dân sinh tại vùng sâu vùng xa tỉnh Bắc Giang

Công trường xây dựng cầu treo dân sinh tại vùng sâu vùng xa tỉnh Bắc Giang

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) mới đây có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương.

Đáng chú ý trong các yêu cầu của Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT cần chủ trì phối hợp UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan rà soát công tác quản lý, bảo trì, vận hành khai thác hệ thống đường bộ địa phương, đánh giá các tồn tại, bất cập để có giải pháp xử lý đảm bảo giao thông luôn thông suốt, an toàn, êm thuận. Đồng thời nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới công tác quản lý, bảo trì và vận hành khai thác trên hệ thống đường bộ địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong đó, các địa phương cần chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương; thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật các quy định mới của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, bảo trì đường bộ đặc biệt là công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn cho cán bộ cấp xã, cấp huyện.

Đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên của địa phương.

Ý kiến của bạn

Bình luận