Squad Solar City Car - xe điện mini chạy bằng năng lượng mặt trời

Squad Solar City Car - xe điện mini chạy bằng năng lượng mặt trời

Tạp chí GTVT - Squad Solar City Car, mẫu xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời và không cần dùng bằng vẫn có thể lái trong Liên minh Châu Âu.

Lái xe an toàn