Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi ngành vận tải Việt

Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi ngành vận tải Việt

AI được kỳ vọng có thể thay đổi một chuỗi cung ứng, từ xử lý, phân tích và khai thác dữ liệu đến tự động hoá dây chuyền.

Ứng dụng