Đại học Y Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định sau bê bối sửa điểm

Đại học Y Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định sau bê bối sửa điểm

Sau bê bối sửa điểm thi đầu vào, ĐH Y Tokyo (Nhật Bản) bị tước chứng chỉ kiểm định chất lượng. Sinh viên tốt nghiệp trường này sẽ không thể xin cấp phép hành nghề bác sĩ ở Mỹ.