Phân tích các phương pháp thiết kế liên kết bu-lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệch tâm

Phân tích các phương pháp thiết kế liên kết bu-lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệch tâm

Liên kết bu-lông được sử dụng rất nhiều trong các kết cấu thép xây dựng. Các liên kết bu-lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệch tâm rất phổ biến trong thực tế xây dựng, có thể lấy ví dụ, các mối nối bụng của dầm, các mối nối dầm với cột... tại Việt Nam việc thiết kế các mối nối này thường dựa trên phân tích đàn hồi. Bài báo trình bày phân tích hai phương pháp: Phân tích đàn hồi và phương pháp tâm quay tức thời. Kết quả cho thấy, phương pháp tâm quay tức thời cho kết quả thực tế và chính xác hơn nên sẽ kinh tế hơn.

Diễn đàn khoa học