Toyota Việt Nam trao 200 suất học bổng cho sinh viên ngành kỹ thuật

Toyota Việt Nam trao 200 suất học bổng cho sinh viên ngành kỹ thuật

Năm 2021, Toyota Việt Nam trao tặng 115 suất học bổng cho sinh viên 16 trường đại học về kỹ thuật và 85 suất học bổng hỗ trợ tài năng âm nhạc.

Văn hóa