Vừa đỗ bằng lái được 10 phút đã lao thẳng xe xuống sông

Vừa đỗ bằng lái được 10 phút đã lao thẳng xe xuống sông

Do hơi hoảng sợ vì có hai người đi phía trước mặt nên anh chàng đã lỡ bẻ lái và...lao xuống sông.

Ý kiến