Hà Nội tạm dừng thi công, đào đường dịp Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tạm dừng thi công, đào đường dịp Lễ 30/4 và 1/5

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng thi công, đào đường, đào hè kể từ ngày 28/4 đến hết ngày 1/5.

Xã hội