Tăng cường đảm bảo ATGT trong quá trình quản lý khai thác và bảo trì đường cao tốc

Tác giả: X.N

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 23/04/2014 15:29

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về tăng cường công tác đảm bảo ATGT trong quá trình quản lý khai thác và bảo trì đường cao tốc.


 

Nghiêm túc thực hiện quy định về đảm bảo ATGT trên đường cao tốc

Để đảm bảo ATGT, hạn chế tối đa các vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị được giao tổ chức quản lý khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc nghiêm túc thực hiện quy định về đảm bảo ATGT trên đường cao tốc theo Điều 26 và Khoản 1, Điều 37 Luật Giao thông đường bộ, các Quyết định của Bộ GTVT ban hành Quy định về tổ chức quản lý, khai thác tạm thời đường cao tốc đã được ban hành.

Các hoạt động bảo trì công trình đường cao tốc làm hạn chế điều kiện sử dụng bình thường của đường cao tốc phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các điểm cung cấp thông tin, biển báo thông tin điện tử trên đường cao tốc (nếu có),… đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị để cảnh báo nguy cơ gây mất ATGT trong quá trình duy tu, sửa chữa hoặc khi có bất kỳ sự cố, tai nạn nào trên đường cao tốc. Phạm vi cảnh báo từ xa tối thiểu là 100m, có biện pháp bảo vệ phạm vi cảnh báo theo quy định về ATGT trên đường cao tốc đang khai thác.

Các đơn vị được giao tổ chức quản lý khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc yêu cầu cán bộ, nhân viên và phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc phải có phù hiệu hoặc biểu tượng riêng và phải có biện pháp đảm bảo giao thông và an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, khi có tai nạn, sự cố, đơn vị phải chỉ huy lực lượng đến ngay hiện trường giải quyết bước đầu để thực hiện bảo vệ hiện trường, sơ cứu về người (nếu có), hướng dẫn điều tiết giao thông tạm thời; bố trí lực lượng tham gia giải quyết tai nạn, sự cố theo chỉ huy của lực lượng công an; điều tiết giao thông từ xa, áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo ATGT; điều chỉnh làn xe chạy hoặc hạn chế tốc độ chạy xe trên đường cao tốc cho phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

Đồng thời, dọn dẹp hiện trường sau khi lực lượng công an và các lực lượng chức năng khác lập xong biên bản hiện trường và cho phép giải phóng hiện trường; tiến hành sửa chữa, phục hồi công trình đường cao tốc bị hư hại do tai nạn, sự cố gây ra.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất ATGT trên tuyến

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương xây dựng các Thông tư về quản lý khai thác và bảo trì đường bộ cao tốc, sớm trình Bộ GTVT ban hành sau khi Nghị định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc có hiệu lực để đảm bảo đủ hành lang pháp lý tổ chức thực hiện.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác quản lý khai thác, bảo trì công trình đường bộ cao tốc, phối hợp với CSGT, Thanh tra giao thông, Ban ATGT các tỉnh, thành phố, các Sở GTVT để xử lý việc bảo đảm trật tự ATGT và xử lý tai nạn, sự cố trên đường cao tốc; kiểm tra, để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm gây mất ATGT trên tuyến.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc.

Các nhà đầu tư, đơn vị quản lý khai thác và bảo trì chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác tại khu vực trong công tác tổ chức giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc và xử lý, giải quyết tại nạn, sự cố kịp thời, nhanh chóng.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận