Tăng cường hàng chục chuyến tàu phục vụ cao điểm mùa du lịch

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
03/06/2022 14:14

Ngành Đường sắt chạy thêm hàng chục chuyến tàu Sài Gòn đi Nha Trang, Quy Nhơn phục vụ người dân đi du lịch cao điểm tháng 6.

Thêm hàng chục chuyến tàu Sài Gòn đi Nha Trang, Quy Nhơn phục vụ người dân đi du lịch cao điểm tháng 6. (Ảnh minh họa)

Thêm hàng chục chuyến tàu Sài Gòn đi Nha Trang, Quy Nhơn phục vụ người dân đi du lịch cao điểm tháng 6. (Ảnh minh họa)

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày như: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn - Hà Nội), tàu SE21/SE22 (Sài Gòn – Đà Nẵng), tàu SNT1/SNT2 (Sài Gòn – Nha Trang), Tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn – Phan Thiết), ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các đoàn tàu trong tháng 6/2022. Cụ thể:

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn: Chạy tàu SQN2 xuất phát Sài Gòn các ngày: 4/6, 8 - 10/6, 15 - 17/6, 23, 24/6, 30/6; Tàu SQN1 xuất phát Quy Nhơn các ngày: 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 25, 26/6.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang: Chạy tàu SNT4 xuất phát Sài Gòn các ngày: 2, 3, 10, 16, 17, 22 - 24/6; tàu SNT6 xuất phát Sài Gòn ngày 12/6; tàu SNT3 xuất phát Nha Trang ngày 18/6; tàu SNT5 xuất phát Nha Trang các ngày: 4, 5, 12, 14, 19, 23, 25, 26/6.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn áp dụng chính sách giảm giá vé tàu đến 30% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu. Thời gian áp dụng từ 1/6 đến 21/8.

Cụ thể, đối với hành khách mua vé cá nhân với đôi tàu Sài Gòn - Quy Nhơn SNQ1/SNQ2 vé có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên và đôi tàu Sài Gòn - Nha Trang SNT1/SNT2 vé có cự ly vận chuyển từ 300km trở lên sẽ được giảm giá vé tùy theo thời gian mua vé xa ngày đi tàu.

Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20-39 ngày được giảm 20%; từ 40 ngày trở lên được giảm 30%. Tuy nhiên chính sách giảm giá này không áp dụng đối với loại chỗ giường nằm khoang 4 giường các tàu SNT1, SNT2.

Hành khách khi đổi trả vé sẽ chịu mức phí tương đương mức giảm giá. Thời gian đổi, trả vé là trước giờ tàu chạy 72 giờ.

Ý kiến của bạn

Bình luận