Tăng cường năng lực Thanh tra giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống ùn tắc giao thông

Diễn đàn khoa học 23/08/2021 12:40

Trong giai đoạn 2015-2020 tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ở nước ta có chuyển biến rất tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương.


Tạ Thanh Tình
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 -Tổng cục Đường bộ Việt Nam              

Tóm tắt: Trong giai đoạn 2015-2020 tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ở nước ta có chuyển biến rất tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương. Bài viết đánh giá tình hình , kết quả đảm bảo TTATGT và đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực lực lượng Thanh tra giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống ùn tắc giao thông trong thời gian tới.

Từ khóa: Thanh tra giao thông,bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Abstract:In the period of 2015 - 2020, the situation of traffic order and safety in our country has changed very positively, traffic accidents deeply reduced in all 3 criteria: number of cases, number of deaths, number of injured people. This article reviews the activities of ensuring traffic order and safety and reduce traffic congestion in the period of 2015 - 2020 and propose solutions to strength the capacity of traffic inspectors, ensure traffic order and safety and reduce traffic congestion in coming time.

Keywords: Traffic inspectors, Ensuring traffic order and safety, traffic accidents, traffic congestion.

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận