Tăng cường năng lực Thanh tra giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống ùn tắc giao thông

Tăng cường năng lực Thanh tra giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống ùn tắc giao thông

Trong giai đoạn 2015-2020 tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ở nước ta có chuyển biến rất tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương.

Diễn đàn khoa học