Tăng gần 2.000% lượng khách quốc tế qua các cảng hàng không ở Việt Nam

Tác giả: L.C

saosaosaosaosao
Vận tải 22/02/2023 17:03

Trong khi sản lượng khách quốc tế tăng 1.959,9%, khách nội địa tăng 48,0% so với cùng kỳ 2 tháng đầu năm 2022.

Khách đi lại bằng đường hàng không tăng chóng mặt trong 2 tháng đầu năm   - Ảnh 1.

Khách quốc tế qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (ảnh: NIA)

Trong văn bản vừa báo cáo Bộ GTVT về công tác vận chuyển hàng không 2 tháng đầu năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sản lượng điều hành bay đi/đến trong khoảng thời gian này đạt 78,8 nghìn chuyến, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2022; điều hành bay quá cảnh đạt 35,4 nghìn chuyến, tăng 79,9%  so với cùng kỳ năm 2022.

Cùng đó, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong 2 tháng đầu năm đạt 19,7 triệu khách, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,7 triệu khách, tăng 1.959,9% so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa đạt 14,8 triệu khách, tăng 48,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt 168 nghìn tấn, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hàng hóa quốc tế là 117 nghìn tấn, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm 2022; hàng hóa nội địa là 51 nghìn tấn, tăng 7,4%  so với cùng kỳ năm 2022.

Tính riêng tình hình vận chuyển hành khách của các hãng Hàng không Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 9,8 triệu khách, tăng 91,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa là 7,4 triệu khách, tăng 48,0% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế là 2,4 triệu khách, tăng 2.333,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Vận chuyển hàng hóa trong 2 tháng đầu năm đạt 42,5 nghìn tấn, giảm 14,2%  so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hàng hóa quốc tế là 17 nghìn tấn, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2021; hàng hóa nội địa là 25,5 nghìn tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận