Tăng hơn tỷ lệ 15% cán bộ nữ lãnh đạo trong ngành GTVT

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Xã hội 11/11/2020 15:20

Ngày 11/11, Bộ GTVT phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức chuỗi Hội thảo hướng dẫn theo dõi và đánh giá lồng ghép giới trong các dự án GTVT. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật về lồng ghép giới trong các dự án GTVT do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Thu truong Bo GTVT Nguyen Nhat khai mac hoi thao
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết trong những năm qua, với mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, ngành GTVT luôn đề cao vai trò phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị và trong lĩnh vực quản lý của Bộ GTVT, hướng đến mục tiêu chung là "nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng; nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện luật pháp và chính sách đối với lao động nữ, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội".

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện còn một khoảng trống khá lớn giữa kỳ vọng và kết quả thực tế. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với ngành GTVT trong việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng và lồng ghép giới. Thực tế cho thấy, hiện nay không ít người vẫn chưa hiểu đúng về bản chất của bình đẳng, lồng ghép giới và thường cho rằng, bình đẳng giới chỉ là vấn đề của phụ nữ…Nhận thức rõ được những khó khăn thách thức, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ GTVT giai đoạn 2016 - 2020 với 7 mục tiêu cụ thể.

“Sau một thời gian triển khai kế hoạch, công tác cán bộ nữ đã từng bước thu được kết quả tích cực và xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ có trình độ cao hơn trước, trong đó tỷ lệ nữ 14,4% giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, 21,0% (116/552) nữ quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo nhiệm kỳ tới. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật do nữ chủ trì hoặc tham gia đạt kết quả tốt; nhiều sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, giảng dạy ở nhà trường”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đánh giá.

Quang cảnh hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Ông Andrew Barnes – Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết hội thảo hôm nay bao gồm các vấn đề quan trọng, những vấn đề trọng tâm của hội thảo này sẽ giúp đưa ra những quyết định một cách toàn diện, mang đến những lợi ích phúc lợi tốt hơn trong sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói chung.

“Hội thảo ghi nhận những tiến bộ đáng kể mà Việt Nam đã đạt được trong việc tăng cường khung pháp lý để hỗ trợ bình đẳng giới nói chung và tiến bộ của Bộ GTVT trong việc thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ nói riêng. Đồng thời trước mắt còn rất nhiều việc cần phải làm để nâng tỷ lệ  14,4% vị trí lãnh đạo nữ trong Bộ GTVT . Chúng ta cần đưa ra các biện pháp quan trọng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ với vai trò lãnh đạo, thu hẹp khoảng cách giới trong việc làm và thúc đẩy nhiều hơn điều kiện bình đẳng giới”, Phó Đại sử Australia cho biết.

Tại Hội thảo, các chuyên gia và đại biểu đã lắng nghe, trao đổi, thảo luận về các khái niệm căn bản như giới, giới tính, bình đẳng giới, công bằng giới, khoảng cách giới, lồng ghép giới, biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; Các tiếp cận của các tổ chức quốc tế bao gồm Ngân hàng Thế giới về vấn để giới trong các dự án trong lĩnh vực giao thông vận tải; Quản lý Nhà nước và khung pháp lý về bình đẳng giới cũng như đánh giá tầm quan trọng của việc đưa giới vào các giám sát và đánh giá ở các chương trình, và chính sách giao thông vận tải; Xây dựng hành động và kế hoạch triển khai về lồng ghép giới.

Với đặc thù ngành GTVT là một ngành kinh tế kỹ thuật, phạm vi hoạt động phân tán, lưu động trên khắp địa bàn cả nước, có tính chất công việc nặng nhọc. Tổng số cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành GTVT có khoảng 150 ngàn người, trong đó nữ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động chỉ chiếm khoảng 24%.

Ý kiến của bạn

Bình luận