Bộ GTVT 'thúc" tiến độ hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Ứng dụng 05/10/2020 15:31

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các Tổng cục, Cục, Trung tâm Công nghệ thông tin sớm hoàn thiện Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ GTVT (phiên bản 2.0).

Screen Shot 2020-10-05 at 3.22.26 PM
Giao diện trang chủ Hệ thống dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT.

Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai xây dựng, cập nhật Kiến  trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 (Kiến trúc 2.0) trong năm 2020 để phù hợp với khung Kiến  trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 và xu thế phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong thời gian tới. Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, nghiêm túc thực hiện một cách có hiệu quả nhằm phục vụ công  tác quản  lý, điều hành và hiện đại hóa hành chính.

Để hoàn  thiện và ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT phiên bản 2.0  theo đúng tiến độ, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục thuộc Bộ tổ chức các buổi trao đổi nội bộ (có  thể mời cơ quan bên ngoài  tham gia như: các Vụ  liên quan, Trung tâm Công nghệ  thông  tin) nhằm đánh giá  lại kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kiến trúc 1.0. Đồng thời, xem xét, đánh giá kỹ  tác động của Kiến trúc 2.0 đối với hiện  trạng ứng dụng công nghệ  thông tin của đơn vị,  từ đó có ý kiến góp ý và dự thảo Kế hoạch/Chương trình hành động thực hiện Kiến trúc 2.0 của đơn vị, gửi về Bộ GTVT trước ngày 15/10/2020 để đưa vào Kế hoạch chung của Bộ. 

Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị này đánh giá lại hiện trạng hạ tầng công nghệ  thông tin, hạ tầng kết nối, dữ liệu của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, trên  cơ  sở  dự  thảo Kiến  trúc  2.0 và  kế hoạch  thực  hiện  của  các  đơn vị, từ đó đề xuất các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên triển khai trong thời gian  tới, đồng thời tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để đưa vào Kế hoạch triển khai Kiến trúc 2.0. 

Ý kiến của bạn

Bình luận