Tăng tốc các dự án đường sắt trên địa bàn TP. Hà Nội

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
Đường sắt 04/05/2022 15:50

Bộ GTVT và UBND TP. Hà Nội thống nhất phối hợp chỉ đạo về một số dự án trong lĩnh vực đường sắt như đường sắt đô thị số 1, Khu tổ hợp Ngọc Hồi, GPMB tại ga Tía và ga Phú Xuyên, dự án đầu tư xây dựng và đầu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy...

Phối cảnh dự án đường sắt đô thị số 1, Yên Viên - Ngọc Hồi

Phối cảnh dự án đường sắt đô thị số 1, Yên Viên - Ngọc Hồi

Dồn lực cho dự án đường sắt đô thị số 1

Trước hết, về việc triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn 2050, Bộ GTVT cho biết đã xây dựng và đang tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành địa phương về kế hoạch, chính sách giải pháp thực hiện quy hoạch; dự kiến sẽ lập quy hoạch đường sắt khu đầu mối thành phố Hà Nội.

Bộ GTVT giao Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cung cấp đầy đủ hồ sơ Quy hoạch mạng lưới đường sắt và chủ động phối hợp với Sở GTVT TP. Hà Nội tiếp thu ý kiến, hoàn thiện kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch và trong quá trình lập quy hoạch đường sắt khu đầu mối TP. Hà Nội. Về phía UBND TP. Hà Nội, giao các sở, ban ngành có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong quá trình lập quy hoạch, đảm bảo tuân thủ thứ bậc và đồng bộ giữa quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương.

Về việc bàn giao dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Yên Viên - Ngọc Hồi, Bộ GTVT và UBND TP. Hà Nội thống nhất bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án để TP. Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, đầu tư. Ban QLDA Đường sắt (Bộ GTVT) và Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (UBND TP. HCM) khẩn trương chủ động phối hợp rà soát, đề xuất công tác nghiên cứu chuẩn bị đầu tư tuyến số 1.

"Do tổ hợp Ngọc Hồi là ga đầu mối phía Nam, đáp ứng chức năng của đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trên cơ sở kết quả nghiên cứu dự án và hồ sơ, tài liệu tiếp nhận, UBND TP. Hà Nội tiếp tục đầu tư toàn bộ tuyến đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi và các hạng mục liên quan đến đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi và các hạng mục liên quan đến đường sắt đô thị thuộc Khu tổ hợp Ngọc Hồi; Bộ GTVT đầu tư các hạng mục công trình liên quan đến đường sắt quốc gia tại Khu tổ hợp Ngọc Hồi." - Bộ GTVT thông tin.

Đối với mặt bằng thuộc Khu tổ hợp Ngọc Hồi, trong thời gian chờ triển khai dự án, UBND TP. Hà Nội quản lý mặt bằng đã được giải phóng để tránh tái lấn chiếm, đồng thời xây dựng phương án khai thác có hiệu quả mặt bằng đã được giải phóng.

Về kế hoạch bàn giao kết cầu hạ tầng (KCHT) đoạn tuyến đường sắt quốc gia Yên Viên - Ngọc Hồi - Gia Lâm - Lạc Đạo để thực hiện đầu tư đường sắt đô thị, trên cơ sở quy hoạch, lộ trình triển khai đầu tư Khu tổ hợp Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía Đông, Bộ GTVT giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ động phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Sở GTVT Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng lộ trình, thời điểm có thể bàn giao KCHT đoạn tuyến đường sắt quốc gia Yên Viên - Ngọc Hồi, Gia Lâm - Lạc Đạo đảm bảo đáp ứng chạy tàu đường sắt quốc gia trong khu đầu mối, đề xuất giải pháp báo cáo Bộ GTVT.

Gỡ khó các dự án đường sắt trên địa bàn thành phố

Về công tác đảm bảo ATGT đường sắt, thời gian vừa qua, công tác phối hợp đảm bảo trật tự hành lang, an toàn giao thông đường sắt đã được Bộ GTVT và UBND TP. Hà Nội quan tâm triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn đường sắt. UBND Thành phố Hà Nội giao Sở GTVT chủ động rà soát, tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch 216/KH UBND ngày 11/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội đề triển khai thực hiện; đồng thời, phối hợp với Cục ĐSVN và các đơn vị liên quan rà soát quy định hiện hành để triển khai thủ tục cắm mốc giới, bàn giao cho địa phương quản lý; nghiên cứu đề xuất xây dựng hàng rào, đường gom để xóa lối đi tự mở qua đường sắt, giải tỏa các vị trí ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn đường sắt…

Bên cạnh đó, về việc xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức trong lĩnh vực đường sắt, Bộ GTVT giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu triển khai xây dựng, hoàn thiện trong kế hoạch từ nay đến trước năm 2025, ưu tiên các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức phục vụ khai thác, vận hành đường sắt.

Liên quan đến những tồn tại tại dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, Cát Linh Hà Đông, Bộ GTVT giao Ban QLDA đường sắt định kỳ 01 tháng/01 lần phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội để xử lý, kịp thời báo cáo Bộ GTVT các khó khăn, vướng, mắc để được xem xét, giải quyết.

Bộ GTVT chỉ đạo Cục ĐSVN rà soát các nội dung còn vướng mắc về việc cấp phép lái tàu, đăng kiểm đường sắt đô thị trên nguyên tắc không ảnh hưởng tới nguồn nhân lực lái tàu của tuyên Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT chỉ đạo Cục ĐSVN rà soát các nội dung còn vướng mắc về việc cấp phép lái tàu, đăng kiểm đường sắt đô thị trên nguyên tắc không ảnh hưởng tới nguồn nhân lực lái tàu của tuyên Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh minh họa)

Về việc cấp phép lái tàu, đăng kiểm đường sắt đô thị, Bộ GTVT giao Cục ĐSVN nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng phân cấp đề địa phương thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho việc vận hành, khai thác đường sắt. Đồng thời có báo cáo về quá trình thực hiện và tham mưu giải quyết các nội dung còn vướng mắc hiện tại trên nguyên tắc không ảnh hưởng tới nguồn nhân lực lái tàu của tuyên Cát Linh - Hà Đông.

Về công tác GPMB tại ga Tía và ga Phú Xuyên phục vụ dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, UBND Thành phố Hà Nội giao UBND các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên khẩn trương thực hiện công tác GPMB đáp ứng tiến độ dự án đầu tư.

Về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và đầu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy, UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Cầu Giấy tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện dự án đầu tư đáp ứng tiến độ, chất lượng; khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Ý kiến của bạn

Bình luận