Thi công 3 ca 4 kíp trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị

Thi công 3 ca 4 kíp trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị

Tận dụng thời tiết thuận lợi, liên doanh các nhà thầu thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Đường bộ