Đề xuất bỏ tem phí sử dụng đường bộ

Đề xuất bỏ tem phí sử dụng đường bộ

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đề xuất bỏ tem nộp phí sử dụng đường bộ dán trên kính xe ô tô.

An toàn giao thông