Tháng 6/2022, phê duyệt Dự án nâng cấp QL19 Bình Định lên Tây Nguyên

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 25/05/2022 07:02

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa chủ trì cuộc họp về Dự án nâng cấp QL19 đoạn Km90 - Km108 từ Bình Định và tỉnh Gia Lai


 

Cầu Hà Thanh 7 thuộc DA QL19 đã hoàn thành 1 đơn nguyên, đảm bảo thông tuyến

Cầu Hà Thanh 7 thuộc DA QL19 đã hoàn thành 1 đơn nguyên, đảm bảo thông tuyến

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Báo cáo đầu kỳ Dự án cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km90 - Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia LaiTheo Kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, dự án thuộc danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 1525 năm 2021. Dự án cùng với các dự án cải tạo, nâng cấp QL19 sử dụng vốn WB khi hoàn thành là trục kết nối quan trọng giữa Bình Định và Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Để phù hợp với các kế hoạch đầu tư, giải ngân của Bộ GTVT, dự án cần sớm hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 6/2022.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra rà soát kỹ và triển khai ngay các thủ tục liên quan đến lập dự án đầu tư (Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Khung chính sách giải phóng mặt bằng, thỏa thuận với địa phương, giám sát đầu tư cộng đồng...) để bảo đảm điều kiện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đồng thời rà soát quy mô, phạm vi đầu tư, xem xét các cấu phần trong tổng mức đầu tư để bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trường hợp vượt sơ bộ tổng mức đầu tư, Ban QLDA 2 nghiên cứu phương án chuyển 3 cầu thuộc tỉnh Bình Định sang đầu tư bằng nguồn vốn dư của WB trong Dự án tăng cường kết nối khu vực Tây Nguyên. Bộ GTVT giao vụ KHĐT chủ trì cùng Ban QLDA 2 nghiên cứu khả năng sử dụng vốn dư Dự án tăng cường kết nối khu vực Tây Nguyên để đầu tư 3 cầu nêu trên. Trường hợp cần thay đổi chủ trương đầu tư, thực hiện song song với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với đoạn qua khu vực thị trấn Đăk Pơ, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ quy hoạch của địa phương để đề xuất quy mô đầu tư cho phù hợp với hiện trạng dân cư, nguồn vốn đầu tư cũng như đồng bộ với các đoạn đô thị khác trên tuyến QL19 đã đầu tư, khai thác; cân nhắc việc đầu tư dải phân cách giữa trồng cây xanh tránh các phát sinh nguồn kinh phí duy tu trong quá trình khai thác; đoạn Km92 đi qua hạ lưu đập hồ công viên thị trấn Đăk Pơ, tư vấn cần làm việc với cơ quan quản lý để đề xuất giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn.

“Các đề xuất châm chước tiêu chuẩn thiết kế cần lập luận để lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm an toàn khai thác, tiết kiệm chi phí đầu tư; Các cầu trên tuyến cần căn cứ kết quả kiểm định để có đề xuất đầu tư phù hợp với nguồn vốn và bảo đảm an toàn khai thác; Rà soát các khối lượng khảo sát do đơn vị BOT đã thực hiện để tận dụng, bảo đảm đúng thủ tục, đúng quy định và bảo đảm chất lượng.”, Bộ GTVT yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ GTVT giao vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 216 năm 2022 về công tác bảo trì của công ty TNHH BOT 36.71, báo cáo Bộ GTVT

Ý kiến của bạn

Bình luận