Tháng 6/2022, phê duyệt Dự án nâng cấp QL19 Bình Định lên Tây Nguyên

Tháng 6/2022, phê duyệt Dự án nâng cấp QL19 Bình Định lên Tây Nguyên

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa chủ trì cuộc họp về Dự án nâng cấp QL19 đoạn Km90 - Km108 từ Bình Định và tỉnh Gia Lai

Đường bộ
Đốc thúc 2 gói thầu chậm của dự án nâng cấp QL19 Tây Nguyên

Đốc thúc 2 gói thầu chậm của dự án nâng cấp QL19 Tây Nguyên

Tạo dự án cải tạo, nâng cấp QL19, Bộ GTVT yêu cầu chấn chỉnh 1 gói thầu chậm tiến độ và "thúc" 1 gói thầu còn lại khẩn trương khởi công.

Đường bộ