Thanh Hóa: Chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh vào QL47

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/05/2024 14:09

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt điểm đấu nối đường nhánh vào QL47 tại Km77+740 (trái tuyến) trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Thanh Hóa: Chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh vào QL47- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận điểm đấu nối từ dự án cửa hàng xăng dầu Hoàng Quân vào QL47 tại Km77+740 (trái tuyến) và giao Sở GTVT Thanh Hóa hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu nối vào quốc lộ đảm bảo theo quy định.

Trên cơ sở tham mưu của Sở GTVT, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý giao Công ty TNHH vận tải và Thương mại xăng dầu Hoàng Quân được sử dụng nút giao đấu nối từ dự án cửa hàng xăng dầu Hoàng Quân vào QL47 tại Km77+740 (trái tuyến) để triển khai các bước đầu tư xây dựng nút giao theo quy định; tự di chuyển hoặc cải tạo công trình nút giao đấu nối và không được bồi thường, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; điểm đấu nối được sử dụng chung khi tổ chức cá nhân khác có nhu cầu và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trước đó, Sở GTVT Thanh Hóa thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2698 ngày 1/3/2024 về việc giao tham mưu chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh vào QL47 tại Km77+740 (trái tuyến), xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân. Tiếp đó, ngày 12/3/2024, Sở GTVT đã phối hợp với UBND huyện Thường Xuân, Văn phòng QLĐB II.1 (Khu QLĐB II) Công ty TNHH vận tải và TM xăng dầu Hoàng Quân tổ chức kiểm tra hiện trường vị trí đề nghị đấu nối đường nhánh từ cửa hàng xăng dầu Hoàng Quân vào QL47 tại Km77+740 (trái tuyến) và đến ngày 6/5/2024 Sở GTVT Thanh Hóa có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt điểm đấu nối nói trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận