"Báo động đỏ" tiến độ thi công dự án đường tránh TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 13/05/2024 14:17

Theo Cục Quản lý đầu tư xây dựng, sau khoảng 4 tháng triển khai thi công, giá trị sản lượng của dự án mới đạt 12,5/281,77 tỷ đồng (đạt 4,44%), giải ngân năm 2024 được 2,62/94,4 tỷ đồng, không đáp ứng yêu cầu.

"Báo động đỏ" tiến độ thi công dự án đường tránh TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị- Ảnh 1.

Thi công dự án đường tránh phía Đông TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Cục Quản lý đầu tư (Bộ GTVT) vừa có văn bản đề nghị Sở GTVT Quảng Trị khẩn trương triển khai dự án đường tránh phía Đông TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Theo Cục Quản lý đầu tư xây dựng, dự án Đường tránh phía Đông TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1731/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2022 giao Sở GTVT Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt 9,6/13,3 km (đạt 72%) sau khoảng 4 tháng triển khai thi công, giá trị sản lượng mới đạt 12,5/281,77 tỷ đồng (đạt 4,44%), giải ngân năm 2024 được 2,62/94,4 tỷ đồng, không đáp ứng yêu cầu, quá trình triển khai chưa tập trung ưu tiên xử lý nền đất yếu là đường găng tiến độ.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2024, Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu Sở GTVT Quảng Trị khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công tập trung thiết bị, nhân lực, nguồn lực tài chính đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, trong đó ưu tiên tập trung ngay phạm vi xử lý đất yếu (Km2+400 - Km2+680, Km11+463 - Km11+566,...); tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn vật liệu đầu vào, thi công các hạng mục công trình tuân thủ hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

"Sở GTVT Quảng Trị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ GTVT về chất lượng, tiến độ, giải ngân các dự án trong thời gian qua, gần nhất là văn bản số 4717/BGTVT CQLXD ngày 04/5/2024 và Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 16/01/2024", Cục Quản lý đầu tư xây dựng nêu rõ.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị Sở GTVT Quảng Trị yêu cầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm để thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý chất lượng, tiến độ thi công theo quy định hợp đồng; kịp thời xử lý kỹ thuật, nghiệm thu các hạng mục công trình đáp ứng tiến độ.

Ngoài ra, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị Sở GTVT Quảng Trị báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án trước ngày 20 hàng tháng, hoặc khi có yêu cầu đột xuất; trong đó đánh giá cụ thể về công tác thi công, công tác giải ngân (nêu nhà thầu nào chậm, lý do, giải pháp khắc phục...); đồng thời, kiểm tra, rà soát, lập tiến độ thi công tổng thể và chi tiết được chủ đầu tư chấp thuận gửi về Bộ GTVT (qua Cục QLĐTXD) trước ngày 15/5/2024 để theo dõi, đôn đốc.

Dự án đường tránh phía Đông TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có điểm đầu giao với QL1 (Km 0+00) tại xã Phong Bình (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị); Điểm cuối giao với QL9 (khoảng Km 13+236) tại xã Gio Quang (huyện Gio Linh), có chiều dài khoảng 13,31 km, quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h.
Dự án có mặt cắt ngang 2 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 12 m, bề rộng mặt đường 11 m, được xây dựng ở địa điểm huyện Gio Linh và TP Đông Hà; Tổng diện tích thu hồi đất khoảng 34,97ha.
Ý kiến của bạn

Bình luận