Thanh Hóa: Sắp đưa vào khai thác nút giao Thiệu Giang

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 13/06/2024 10:35

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đồng ý với báo cáo thẩm tra ATGT tại nút giao Thiệu Giang (thuộc địa bàn huyện Thiệu Hóa) do Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư.

Thanh Hóa: Sắp đưa vào khai thác nút giao Thiệu Giang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận báo cáo thẩm tra an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn trước khi đưa vào khai thác đoạn tuyến từ Km7+250 - Km9+300 (bao gồm cả nút giao Thiệu Giang với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam).

Trước đó, UBND tỉnh nhận được tờ trình số 95 ngày 12/5/2024 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa về việc thẩm định, phê duyệt báo cáo thẩm tra ATGT hạng mục nút giao cao tốc Thiệu Giang (đoạn Km7+250 - Km9+300) thuộc Tiểu dự án 2 - Đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với QL45 (Km7+250 - Km14+603) - Dự án đường nối QL1 với QL45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603).

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở GTVT, UBND tỉnh đồng ý với báo cáo thẩm tra ATGT giai đoạn trước khi đưa vào khai thác đoạn tuyến từ Km7+250 - Km9+300 (bao gồm cả nút giao Thiệu Giang với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam) thuộc Tiểu dự án 2 - Đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với QL45 (Km7+250 - Km14+603), dự án Đường nối QL1 với QL45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa do Công ty TNHH Giao thông vận tải lập báo cáo.

Công ty TNHH Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về nội dung trong báo cáo thẩm tra ATGT, phối hợp với Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa rà soát, khắc phục các tồn tại, bất cập đối với hạng mục an toàn giao thông trên đoạn tuyến nêu trong báo cáo thẩm tra.

Về phía Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa chịu trách nhiệm toàn diện theo thẩm quyền của chủ đầu tư dự án; yêu cầu các đơn vị có liên quan khắc phục những tồn tại... Đồng thời, có trách nhiệm đầu tư bổ sung đoạn đường hoàn trả để điều chỉnh điểm kết nối đường ngang dân sinh hiện trạng hai bên tại Km0+332 thuộc nhánh 6 (đang nằm trong phạm vi trạm thu phí) về đầu trạm thu phí của đường cao tốc để đảm bảo đi lại của người dân khu vực và không ảnh hưởng đến việc thu phí của tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Ý kiến của bạn

Bình luận