Thanh tra 7 cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe ở Đắk Lắk

Tác giả: Phan Nhật

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 02/03/2023 15:31

Đoàn thanh tra của Sở GTVT Đắk Lắk vừa triển khai thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn.

Đắk Lắk
Thanh tra hàng loạt cơ sở đào tạo lái xe ở Đắl Lắk - Ảnh 1.

Đoàn thanh tra của Sở GTVT đang tiến hành thanh tra hàng loạt cơ sở đào tạo lái xe

Ngày 2/3, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đoàn thanh tra của đơn vị đang tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, đối với 7 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh.

Quyết định thanh tra của Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk căn cứ theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của sở; Kế hoạch số 954 ngày 3/2/2023 của Bộ GTVT về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 1236 ngày 13/2/2023 về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe; và theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ thanh tra 7 cơ sở gồm: Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bảo An; Trường Trung cấp Tây Nguyên; Trường Trung cấp Bình Minh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Việt Nhật; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Đắk Lắk; Trường Trung cấp Đắk Lắk. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm tiến hành thanh tra.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng tiến hành công tác hậu kiểm, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đối với năm cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe, gồm: Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Tây Nguyên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Việt Mỹ; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vinasme Tây Nguyên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Luân. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/12/2022 đến thời điểm tiến hành thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ thời điểm thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ báo cáo kết quả thanh tra trước ngày 15/3/2023.