Bao giờ tháo dỡ hai nhịp cầu Vĩnh Tuy để thi công giai đoạn 2?

Bao giờ tháo dỡ hai nhịp cầu Vĩnh Tuy để thi công giai đoạn 2?

Hà Nội sẽ tháo dỡ hai nhịp cầu Vĩnh Tuy phía quận Hai Bà Trưng để thi công giai đoạn 2 của dự án vào đầu tháng 3 tới đây

Sự kiện