Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải hành khách cố định

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Vận tải 06/09/2023 06:57

Các doanh nghiệp vận tải hành khách theo tuyến cố định muốn di chuyển vào các tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác cần khẩn trương đề xuất để Bộ GTVT bổ sung công bố tuyến theo quy định


Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải hành khách cố định - Ảnh 1.

Bộ GTVT đồng ý cho xe khách tuyến cố định được lưu thông trên các tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác

Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, đồng thời nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố căn cứ theo các quy định tại Điều 4, Điều 20 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, Khoản 5 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT- BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định: "Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh như: có tuyến đường mới được đưa vào khai thác; bến xe mới công bố được đưa vào khai thác, bến xe ngừng hoạt động hoặc do các vấn đề phát sinh khác dẫn đến phải cập nhật, điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định".

Đối với những đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có nhu cầu muốn di chuyển trên các đường cao tốc mới đưa vào khai thác, đề nghị Sở GTVT có văn bản đề xuất điều chỉnh, lấy ý kiến thống nhất của Sở GTVT đối lưu báo cáo Cục ĐBVN cập nhật và báo cáo Bộ GTVT ban hành theo quy định.

Được biết, theo báo cáo của một số Sở GTVT, hiện nay có tình trạng một số các đơn vị kinh doanh vận tải gặp khó khăn khi di chuyển trên một số tuyến đường cao tốc mới đưa vào khai thác, với lý do khi các cơ quan chức năng kiểm tra mã QR trên phù hiệu "Xe tuyến cố định" thì thông tin hành trình chạy xe không có ghi tên đường cao tốc.


Ý kiến của bạn

Bình luận