Thảo luận các sáng kiến mới về giao thông hàng hải ASEAN

Tác giả: M.Thành

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 04/03/2022 13:59

Đây là một trong những nội dung dự kiến của Hội nghị Nhóm công tác giao thông hàng hải ASEAN (MTWG) lần thứ 42, tổ chức từ ngày 09-10/3/2022 tại Hà Nội.


 

1_24

Hội nghị MTWG 15 (23-25/4/2008) tại Hà Nội

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ 42, Nhóm công tác MTWG ASEAN sẽ tiếp tục thảo luận việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược GTVT Kuala Lumpur 2016-2025, các sáng kiến mới trong lĩnh vực giao thông hàng hải, tiến độ thực hiện kế hoạch hành động 2022-2023, hợp tác với Tổ chức Hàng hải quốc tế, các đối tác đối thoại và các hiệp hội khu vực của ASEAN.

Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam được Bộ GTVT giao làm Trưởng Nhóm MTWG Việt Nam.

Theo cơ chế luân phiên của ASEAN, Cục Hàng hải Việt Nam đã chủ trì các hội nghị của Nhóm công tác giao thông hàng hải ASEAN (MTWG) trong nhiệm kỳ hai năm từ 2008-2009 với 04 hội nghị tổ chức tại Việt Nam: Hội nghị MTWG 15 (23-25/4/2008) tại Hà Nội, Hội nghị MTWG 16 (9-11/9/2008) tại Nha Trang, Hội nghị MTWG 17 (10-12/3/2009) tại Huế và Hội nghị MTWG 18 (11-14/8/2009) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Qua những lần tổ chức này, Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của các đồng nghiệp quốc tế về công tác tổ chức, công tác chuẩn bị nội dung và kỹ năng điều hành hội nghị.

Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục đăng cai và chủ trì các hội nghị MTWG nhiệm kỳ 2022-2023. Do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 còn đang phức tạp nên Hội nghị MTWG lần thứ 42 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 09-10/3/2022.

Thành phần tham dự bao gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), các đối tác đối thoại và các hiệp hội khu vực của ASEAN.

Được biết, trong lĩnh vực giao thông vận tải của ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN (ATM) là hội nghị cấp cao nhất của khu vực. Hội nghị Bộ trưởng sẽ đưa ra các định hướng về chính sách trong lĩnh vực giao thông vận tải, thảo luận các vấn đề các quốc gia thành viên ASEAN cùng quan tâm.

Tiếp đó, Hội nghị Quan chức cấp cao GTVT ASEAN (STOM) sẽ điều hành, giám sát, điều phối và xem xét các chương trình cũng như các định hướng do các Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN đề ra.

Nhóm công tác giao thông vận tải sẽ tiếp tục với tư cách điều phối và thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động của lĩnh vực hàng hải như đã nêu trong Kế hoạch Chiến lược GTVT Kuala Lumpur 2016 - 2025. 

Ý kiến của bạn

Bình luận