Khi nào nên thay dây cu-roa trên xe tay ga?

Khi nào nên thay dây cu-roa trên xe tay ga?

Hệ thống truyền động xe tay ga bằng dây curoa chứ không phải nhông xích như ở xe số. Do đó chúng có những đặc điểm khác nhông xích và thời gian thay thế chúng cũng khác nhau.

Lái xe an toàn