Thay đổi biểu tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy

Doanh nghiệp 11/11/2019 06:20

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 2064/QĐ-BTC là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 và Quyết định 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019.

screen_shot_2019_11_10_at_15_33_48_wsyy
lệ phí trước bạ với ô tô xe máy thuế đăng ký ô tô mua bán ô tôthị trường ô tô xe máy
Ý kiến của bạn

Bình luận