Thêm 2 doanh nghiệp “sáng cửa” trúng thầu dự án luồng sông Hậu

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 12/04/2022 11:08

Nhà thầu đáp ứng kỹ thuật là liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy.

Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 2.226 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 2.226 tỷ đồng

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu SH2-XL02: Thi  công xây dựng kè bảo vệ bờ phía bờ Bắc đoạn từ Km22+675 đến  Km31+340, khu tránh tàu, nhà trạm quản lý luồng thuộc dự án đầu tư xây  dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2).

Theo đó, nhà thầu được Bộ GTVT chấp thuận đáp ứng về kỹ thuật của gói thầu SH2-XL02 là liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy với điểm kỹ thuật đạt 81,2 điểm.

Bộ GTVT giao Ban QLDA Hàng hải căn cứ nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được phê duyệt, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan, tổ chức mở và  đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đồng thời, Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Hàng hải tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu số  43/2013, Nghị định 63/2014, Thông tư 04/2017 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành quyết định phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu SH2 -XL03: Thi công xây dựng kè bảo vệ bờ phía bờ Nam và đoạn kè bờ Bắc từ Km14+500  đến Km18+620 (bao gồm bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi  công cho toàn tuyến) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu  biển trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2).

Nhà thầu được chấp thuận đáp ứng về kỹ thuật của gói thầu SH2 -XL03: là liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty Xây dựng  Lũng Lô - Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung) với số điểm kỹ thuật đạt 81 điểm.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 2.226 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành vào quý 3/2023.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng cho các tàu có tải trọng đến 20.000 tấn đầy tải lưu thông thường xuyên trên tuyến, đáp ứng lượng hàng hóa thông qua từ 21 - 22 triệu tấn/năm và hàng container 450.000 - 500.000 TEU/năm.

Trước đó, giai đoạn 1 dự án được đưa vào sử dụng tháng 4/2017 đã bước đầu phát huy hiệu quả, hình thành nhiều tuyến hàng hải trực tiếp từ các cảng thượng nguồn sông Hậu vận tải nông sản, thủy sản, phân bón, than... đi và đến khu vực ĐBSCL.

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận