Volvo sẽ sử dụng nguồn thép sạch để sản xuất ô tô

Volvo sẽ sử dụng nguồn thép sạch để sản xuất ô tô

Tạp chí GTVT - Mục tiêu đến năm 2050, tất cả thép mà Volvo sử dụng phải là thép sản xuất từ nguồn không phát thải hay tái chế.

Thị trường