Thí điểm thêm 2 đường bay chở khách nội địa trong tình hình mới

Thí điểm thêm 2 đường bay chở khách nội địa trong tình hình mới

Bộ GTVT vừa có Quyết định ban hành phụ lục thay thế kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT về triển khai các đường bay nội địa chở khách.

Giao thông 24h