Vì sao thí điểm xe điện 4 bánh hoạt động theo hình thức xe buýt?

Vì sao thí điểm xe điện 4 bánh hoạt động theo hình thức xe buýt?

Bộ GTVT đồng thuận với đề xuất của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với đề xuất thí điểm xe điện 4 bánh hoạt động theo hình thức xe buýt.

Giao thông 24h
TP.HCM thí điểm xe điện 4 bánh tại huyện Cần Giờ

TP.HCM thí điểm xe điện 4 bánh tại huyện Cần Giờ

Việc thí điểm xe điện nhằm tăng thêm sự lựa chọn đi lại cho người dân, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường ở huyện Cần Giờ.

Giao thông 24h