Thí nghiệm đo góc lăng nganh thân xe ô tô

Khoa học - Công nghệ 09/09/2013 15:02

Tóm tắt: Thí nghiệm đo dao động góc lắc ngang của thân xe UAZ-31512 là cơ sở đánh giá kết quả nghiên cứu từ lý thuyết là một phần quan trọng của nghiên cứu dao động lắc ngang nói riêng và dao động của ô tô nói chung, Lựa chọn phương pháp và thiết bị đo sao cho phù hợp với điều kiện mà vẫn đảm bảo độ chính xác cần thiết của kết quả đo sẽ là nội dung bài báo tập trung đề cập đến. Trong bài báo sử dụng xe UAZ – 31512 để tiến hành thí nghiệm. Từ khóa: Thí nghiệm, góc lắc ngang. Abstract: The results of experiments to determine the rolling body of UAZ-31512 is the basis of evaluating the results of theoretical research is an important part of research in the rolling and vibration of cars in general, selection methods and instrumentation to match the conditions while maintaining the required accuracy of the measurement results will be focused content articles mentioned in the article used car UAZ – 31512 for the experiments. Keyword: Experiments, rolling


ThS. Nguyễn Văn Hùng
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Người phản biện: TS. Lê Văn Anh
TS. Nguyễn Quang Anh

Trước đây khi nghiên cứu về dao động ô tô thường chỉ quan tâm đến thành phần dao động thẳng đứng của ô tô mà bỏ qua các thành phần dao động khác của ô tô. Thực tế cho thấy một số ô tô đã có sử dụng thanh ổn định ngang (thanh chống xoắn) từ rất lâu để giảm ảnh hưởng tác động xấu của dao động lắc ngang đến con người trang thiết bị, hàng hóa cũng như an toàn chuyển động của ô tô. Như vậy vấn đề dao động lắc ngang cũng đã được quan tâm từ sớm, tuy nhiên những công trình nghiên cứu về dao động lắc ngang còn chưa nhiều.

Thí nghiệm đo góc lắc ngang của thân xe ô tô là một phần quan trọng khi nghiên cứu về dao động lắc ngang, kết quả đo làm cơ sở đánh giá kết quả nghiên cứu từ lý thuyết và nó cũng là một trong những cơ sở để nghiên cứu dao động lắc ngang.

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 8/2013

Bia muc luc

Ý kiến của bạn

Bình luận