Toyota Việt Nam công bố kết quả Cuộc thi vẽ tranh quốc tế

Toyota Việt Nam công bố kết quả Cuộc thi vẽ tranh quốc tế

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng sau 4 tháng phát động, cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota vẫn nhận được số lượng tranh dự thi lớn.

Văn hóa