Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nồi hơi công nghiệp sử dụng PLC S7-1200

Diễn đàn khoa học 30/10/2020 15:29

Bài báo giới thiệu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nồi hơi sử dụng PLC S7-1200


 

TS. ĐÀO QUANG THỦY
Bộ Khoa học và Công nghệ

DT

Cấu trúc chung của nồi hơi

Bài báo giới thiệu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nồi hơi sử dụng PLC S7-1200, kết quả là xây dựng được giao diện điều khiển giám sát toàn bộ chức năng của nồi hơi, đồng thời tập trung đề cập cách thức giải quyết bài toán thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nồi hơi một cách hiệu quả nhất.

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận