Xây dựng hệ thống điều khiển nồi hơi bằng giọng nói

Xây dựng hệ thống điều khiển nồi hơi bằng giọng nói

Trong bài báo này, tác giả lựa chọn điều khiển nồi hơi trên tàu bằng giọng nói, với các giải pháp điều khiển nồi hơi đóng mới hoặc hoán cải nồi hơi hiện có.

Diễn đàn khoa học
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nồi hơi công nghiệp sử dụng PLC S7-1200

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nồi hơi công nghiệp sử dụng PLC S7-1200

Bài báo giới thiệu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nồi hơi sử dụng PLC S7-1200

Diễn đàn khoa học