Thiếu nhân lực trầm trọng, Cục Đăng kiểm đề nghị được tuyển gấp

Giao thông 24h 20/02/2023 18:50

Theo đề nghị của Cục Đăng kiểm VN, Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho phép Cục này được ký hợp đồng lao động để bổ sung nhân sự thiếu hụt.

Thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự đăng kiểm, Cục Đăng kiểm đề nghị tháo gỡ - Ảnh 1.

Hiện các đơn vị đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm VN thiếu hụt nghiêm trọng người làm công tác chuyên môn và cần bổ sung gấp nhân sự - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản số 1512 gửi Bộ Nội vụ về việc ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm VN, nhằm giải quyết sự thiếu hụt nghiêm trọng người làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm VN.

Theo Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm VN là tổ chức thuộc Bộ GTVT, hiện đang áp dụng cơ chế quản lý tài chính theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

Hiện nay, Cục Đăng kiểm VN gồm có 13 tổ chức tham mưu, giúp việc Cục trưởng, 37 đơn vị trực thuộc (gồm có 20 Chi cục Đăng kiểm, 13 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và 4 đơn vị sự nghiệp).

Từ tháng 12/2022 đến nay, nhiều lãnh đạo, đăng kiểm viên tại 7 trung tâm và 2 chi cục đăng kiểm đã bị khởi tố, bắt tạm giam, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc Cục.

Do vậy, việc bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ đăng kiểm viên cho Cục Đăng kiểm VN để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện cho người dân và doanh nghiệp là rất cần thiết và cấp bách; nếu không sẽ dẫn tới tình trạng ùn tắc, quá tải nghiêm trọng, người dân và doanh nghiệp bức xúc vì không được kiểm định đúng hạn.

Cũng theo Bộ GTVT, từ trước đến nay, việc tuyển dụng người làm việc tại các tổ chức tham mưu và đơn vị trực thuộc do Cục Đăng kiểm VN thực hiện. Hiện nay, để tuyển dụng người làm việc tại các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm VN theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP phải mất ít nhất 60 ngày; trong khi đó nhu cầu bổ sung nhân sự để các đơn vị duy trì hoạt động là rất cấp bách.

Trong khi đó, ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, trong đó tại khoản 1 Điều 9 quy định "…đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ký kết hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị".

"Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm VN hạch toán phụ thuộc. Từ khi thành lập (từ 25/4/1964) đến nay, Cục Đăng kiểm VN luôn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.

Cục không được giao biên chế công chức, viên chức và không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Do đó, Cục Đăng kiểm VN đã có Công văn số 517/ĐKVN-TCCB ngày 15/2/2023 đề nghị cho Cục được ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Do đó, để gấp rút bổ sung nhân sự, đặc biệt là khối đăng kiểm viên nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, Bộ GTVT đề nghị Bộ Nội vụ cho phép Cục Đăng kiểm VN được ký hợp đồng lao động theo đề nghị của Cục Đăng kiểm VN nêu trên cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Cục Đăng kiểm VN trong giai đoạn này", văn bản Bộ GTVT nêu.

Ý kiến của bạn

Bình luận