Thiếu mặt bằng, nguy cơ chậm tiến độ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 13/05/2024 13:54

Theo Bộ GTVT, công tác GPMB dự án cao tốc Vạn Vinh - Cam Lộ đến nay chưa đáp ứng yêu cầu gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và có nguy cơ làm chậm tiến độ hoàn thành của dự án.

Thiếu mặt bằng, nguy cơ chậm tiến độ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Bộ GTVT vừa có công điện đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Công điện cho biết, dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành và chính quyền địa phương, công tác GPMB đã bàn giao được khoảng 29,07/32,53 km, đạt khoảng 89,4%, mặt bằng sạch đủ điều kiện thi công khoảng 27,42/32,53 km, đạt khoảng 84,3%, còn lại tập trung ở huyện Vĩnh Linh và Gio Linh khoảng 3,46 km chưa bàn giao được.

Nguyên nhân chậm và vướng mắc về mặt bằng do chưa hoàn thành xây dựng các khu tái định cư; xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; xác minh nguồn gốc đất; công tác thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật còn chậm;...

Theo Bộ GTVT, công tác GPMB đến nay chưa đáp ứng yêu cầu gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và có nguy cơ làm chậm tiến độ hoàn thành của dự án, từ tháng 9 đến tháng 12 khu vực Quảng Trị vào mùa mưa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công nền, móng, mặt đường. Ngoài ra, dự án còn 1 vị trí giao cắt với đường Hồ Chí Minh phải hoàn trả trước khi thi công tuyến chính nhưng chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương các huyện Vinh Linh, huyện Gio Linh và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác GPMB của dự án, nhất là xây dựng hoàn thành các khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành công tác GPMB theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án", Công điện neu rõ.

Phạm vi khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại của dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

- Phạm vi mặt bằng đã bàn giao nhưng chưa thi công được: Huyện Vĩnh Linh còn khoảng 09 đoạn với chiều dài khoảng 1,65km.

- Phạm vi mặt bằng chưa bàn giao:

+ Huyện Vĩnh Linh còn khoảng 5 đoạn với chiều dài khoảng 1,65 km.

+ Huyện Gio Linh còn khoảng 5 đoạn với chiều dài khoảng 1,81km.

+ Huyện Cam Lộ còn đường gom tại nút giao QL9 và tuyến tránh phía Bắc của QL9.

- Các vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời hoàn thành: Vị trí công trình chưa di dời hoàn thành bao gồm khoảng 25 vị trí, Cụ thể: 2 vị trí đường điện 550 kV tại huyện Gio Linh; 11 vị trí đường dây trung thế, hạ thế và 12 công trình hạ tầng kỹ thuật khác tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

- Các khu tái định cư chưa thi công hoàn thành:

+ Huyện Vĩnh Linh: Khu tái định cư Vĩnh Khê, Bến Quan, Vĩnh Hà.

+ Huyện Gio Linh: Khu tái định cư Linh Trường, Gio An.

+ Huyện Cam Lộ: Khu tái định cư Cam Tuyền, Cam Thủy, Cam Hiếu.


Ý kiến của bạn

Bình luận