Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng khóa XIII

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Chính trị 12/10/2021 06:55

Chiều 11/10, Ban cán sự Đảng phối hợp Đảng uỷ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIII.


Picture1
Đồng chí Lại Xuân Môn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo nhanh các nội dung quan trọng

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Bộ GTVT có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên Bộ GTVT; các đồng chí là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT.

Tại Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIII, đồng chí Lại Xuân Môn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo nhanh các nội dung quan trọng.

Thứ nhất, thông báo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch Tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 – 2024, việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Thứ hai, thông báo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, mục tiêu, quan điểm, giải pháp trong thời gian tới.

Thứ ba, thông báo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Thứ tư, thông báo về quy định những điều đảng viên không được làm. Thứ năm, báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

image1.
Hội nghị trực tuyến điểm cầu Đảng uỷ Bộ GTVT

Đồng chí Lại Xuân Môn cho biết sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Sau khi nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, phát biểu kết luận tại Hội nghị điểm cầu Bộ GTVT, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

image0.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận Hội nghị 

Theo Bộ trưởng, từ nay đến cuối năm, ngành GTVT còn phải triển khai thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là nhiệm vụ thực hiện “mục tiêu kép”, có giải pháp thiết thực, hiệu quả, mang tính chất trọng tâm, đột phá để hoàn thành các dự án, công trình theo kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Ngành GTVT được giao nhiệm vụ đảm bảo giao thông an toàn trong tình hình mới, từ nay đến cuối năm nhiệm vụ quan trọng của chúng ta bên cạnh việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 thì phải đảm bảo giao thông thông suốt để khơi thông hoạt động phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn

Bình luận