Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng khóa XIII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng khóa XIII

Chiều 11/10, Ban cán sự Đảng phối hợp Đảng uỷ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Chính trị