Thống nhất kéo dài tiến độ hoàn thành dự án QL19 qua Bình Định - Gia Lai

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 27/09/2023 15:04

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) vừa có văn bản gửi Ban QLDA 2 về chủ trương gia hạn tiến độ hợp đồng các gói thầu thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay WB.

Thống nhất kéo dài tiến độ hoàn thành dự án QL19 qua Bình Định - Gia Lai - Ảnh 1.

Thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL19 qua Tây Nguyên

Theo đó, Cục Quản lý đầu tư xây dựng thống nhất chủ trương về kiến nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay WB của Ban QLDA 2 tại Tờ trình số 55/TTr-ĐHDA4 ngày 24/8/2023.

Cụ thể, đối với các gói thầu xây lắp:

Gói thầu XL-01: Cơ bản hoàn thành trước ngày 31/3/2024 và hoàn thành toàn bộ gói thầu đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 30/6/2024.

Gói thầu XL-02: Cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2023 và hoàn thành toàn bộ gói thầu đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 31/3/2024.

Gói thầu XL-03: Cơ bản hoàn thành trước ngày 30/9/2023 và hoàn thành toàn bộ gói thầu đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 31/12/2023.

Gói thầu XL-04A: Cơ bản hoàn thành trước ngày 31/3/2024 và hoàn thành toàn bộ gói thầu đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 30/6/2024;

Gói thầu XL-04B: Cơ bản hoàn thành trước ngày 30/9/2023 và hoàn thành toàn bộ gói thầu đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 31/12/2023;

Gói thầu XL-06: Hoàn thành toàn bộ gói thầu đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 31/12/2023;

Gói thầu XL-07: Cơ bản hoàn thành trước ngày 30/11/2023 và hoàn thành toàn bộ gói thầu đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 31/12/2023.

Đối với gói thầu tư vấn giám sát môi trường, xã hội, Cục Quản lý đầu tư xây dựng thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 31/12/2024; Gói thầu tư vấn giám sát thi công: Trước mắt, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu đến ngày 31/12/2024 đảm bảo phù hợp với thời gian thực hiện dự án và thời gian kết thúc hiệp định.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị Ban QLDA 2 căn cứ vào khối lượng còn lại, điều kiện thi công thực tế để xem xét, quyết định việc gia hạn (thời gian gia hạn và các nội dung liên quan) và thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện theo quy định, chịu trách nhiệm thương thảo với các nhà thầu để tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu thuộc dự án, đảm bảo hoàn thành theo các mốc tiến độ của từng gói thầu theo thời gian điều chỉnh được chấp thuận nêu trên; đồng thời, xin ý kiến của nhà tài trợ trước khi xem xét, quyết định việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu.

Ban QLDA 2 được Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu chủ trì cùng nhà thầu, tư vấn giám sát lập tiến độ thi công chi tiết, ký cam kết hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại của hợp đồng theo các mốc tiến độ đã được chấp thuận gửi về Bộ GTVT để theo dõi, quản lý; đồng thời, rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng nhằm đảm bảo tính liên tục của hợp đồng và trong việc lập, kiểm soát thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu.

"Ban QLDA 2 kiểm tra, rà soát, xác định cụ thể các nguyên nhân khách quan, chủ quan (nếu có) làm chậm tiến độ hợp đồng; đồng thời, xử lý các nội dung tiếp theo tuân thủ các quy định của hợp đồng đã ký kết và các quy định pháp luật có liên quan. Trong đó, lưu ý xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan đối với các chi phí phát sinh (nếu có) do gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng gây ra", Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu.

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (dự án cải tạo, nâng cấp QL19) dài khoảng 143km, đi qua địa bàn hai tỉnh Gia Lai (126km) và Bình Định (17km). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 155,8 triệu USD (khoảng hơn 3.600 tỷ đồng), đầu tư bằng nguồn vốn ODA. Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ các gói thầu dự án sẽ hoàn thành trong năm 2023.
Ý kiến của bạn

Bình luận